یکی از اقدامات مهم پس از طراحی وب سایت اینترننتی ایجاد برنامه دقیق و اجرای آن برای سئو و بهینه سازی وب سایت میباشد .